API Management

Is uw organisatie klaar om te groeien?

U wilt uw organisatie écht verder brengen in het huidige (digitale) ondernemersklimaat.

Download ons eBook

Alles draait steeds meer om API’s. De digitale stekkertjes die data en bedrijfsfuncties in applicaties van buitenaf toegankelijk maken. Nieuwe diensten en waardeketens worden steeds vaker mogelijk gemaakt door aaneenschakeling van digitale bouwstenen via API’s. Die maken een snelle uitwisseling van digitale data mogelijk.

Daarmee vormen API’s het weefsel van de moderne digitale samenleving. De ‘gezondheid’ en beschikbaarheid van API’s moet dan ook structureel en continu gemanaged en gemonitord worden. Zeker ook omdat API’s niet alleen enorme mogelijkheden bieden voor innovatie en vooruitgang, maar ook voor kwaadwillenden die data willen stelen, bedrijfsfuncties onderuit willen halen of simpelweg het weefsel willen verzwakken. Het beveiligen en robuust maken van de API’s is daarom essentieel om zekerheid te kunnen bieden ten behoeve van het bedoelde gebruik.

Met goede API’s stelt u anderen in staat om op een eenvoudige manier uw data te gebruiken voor nieuwe toepassingen. Op deze manier kun je een eigen product of dienst aanbieden aan additionele marktsegmenten die u anders niet kunt bedienen.

API Management

Goed beheer van API’s helpt u met:

Mensen, applicaties en data verbinden.

Creëer nieuwe apps die gebruik maken van back-end functies en databases; verbindt ze met IoT en algoritmen. Bouw mooiere, meer complexe, meer geavanceerde waardeketens via betrouwbare, veilige API’s als schakelpunten.

Wendbaarheid van uw organisatie.

Versnel de lancering van nieuwe en aangepaste diensten door bestaande en nieuwe functies soepel aan elkaar te klikken via API’s.

Klantervaringen verbeteren.

Zorg voor een vloeiende klantervaring waarin alle interacties met elkaar samenhangen en informatie op het juiste moment voor de juiste toepassing beschikbaar is.

Bereiken van doelstellingen (KPI’s).

Behaal uw bedrijfsdoelstellingen sneller door middel van het bouwen van (nieuwe) apps met behulp van microservices en API's. (74% van management zegt effectiever te zijn met behulp van integratietechnologie).

Hergebruik van functies en data uit applicaties.

Waarom telkens opnieuw functies ontwikkelen? Waarom overal weer kopieën opbouwen van bestaande data? Hoe onderhoud u dat en waar staat straks de waarheid? Voorkom verspilling en bewaar de architectuur met bevraging bij de bron en hergebruik van bestaande logica en functies.

Opschalen van uw dienstverlening.

Door uw dienstverlening toegankelijk te maken via meer kanalen en als bouwsteen aan te bieden aan andermans proposities, haalt u het maximale potentieel uit uw diensten.

Een goede API-managementstrategie legt de basis voor het veilig en goed kunnen aanbieden en gebruiken (consumeren) van API’s. De gehele levenscyclus van API’s moet hierbij in acht genomen worden met daarbinnen altijd de aspecten beveiliging, prestatiebeheer en privacywetgeving.

Enable U heeft honderden grote en kleine organisaties geholpen om te komen tot een goede API-managementstrategie. Goede API Tooling in combinatie met de juiste aanpak zorgt ervoor dat u uw API-strategie beheerst en eenduidig kunt toepassen op de hele organisatie en het hele applicatielandschap.

De API Gateway is daarin essentieel: in plaats van het programmeren van alle mogelijke af te dwingen regels in de API’s zelf, brengt u die regels generiek aan op de gateway en pas je deze toe voor toegang tot alle API’s waarvan het aangrijppunt gedelegeerd is naar de Gateway.
Via een API Portal maakt u de API’s beschikbaar voor ontwikkelaars, binnen en mogelijk ook buiten uw organisatie. Alle informatie over de API’s wordt hier toegankelijk gemaakt, van techniek tot SLA en kosten voor gebruik. Ontwikkelaars kunnen snel nieuwe apps ontwikkelen en testen in allerlei talen en omgevingen.

Met API Precision Monitoring houdt je maximaal grip op de prestaties van API’s en microservices en zorgt u dat het geheel blijft voldoen aan verwachtingen en afspraken.

API Tooling

API GATEWAY | Enable U 2Secure

De Enable U API Gateway stelt u in staat om API’s veilig te integreren en beheren. Beveiliging, optimalisatie en overige runtime-functies in de meest veeleisende omgevingen.

API PORTAL | Enable U 2Secure API Portal

Met de API Portal biedt u API’s aan en beheert u het onboarding-proces van ontwikkelaars. De API Portal vereenvoudigt het zoeken naar beschikbare API’s voor ontwikkelaars en geeft ontwikkelaars de tools om snel hoogwaardige apps te maken.

API Management

Download het Enable U API Management eBook

Verkrijg inzicht in de stappen die u kunt nemen om uw meest belangrijke digitale initiatieven te bereiken.