+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

Electronic Identities And Trust Services (eIDAS)

Europese lidstaten hebben afgesproken dat zij dezelfde begrippen, afspraken en infrastructuur gebruiken wanneer het gaat om toegang tot online dienstverlening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse publieke organisaties vóór september 2018 eIDAS-proof zijn op het gebied van online toegang. Vanaf september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel.

Als uw organisatie voldoet aan de twee onderstaande criteria zult u moeten voldoen aan de eIDAS-verordening

Uw organisatie is een publieke organisatie óf een private organisatie met een publieke taak

Voorbeelden hiervan zijn gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, uitvoeringsorganisaties, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, academische universiteiten en pensioenfondsen.

Nederlandse burgers en bedrijven kunnen bij u inloggen met inlogmiddelen op niveau substantieel en/of hoog

Voorbeelden zijn DigiD en eHerkenning. Nederlandse burgers kunnen met DigiD substantieel ook inloggen op diensten op betrouwbaarheidsniveau laag. Met EH3 en EH4 kunnen Nederlandse bedrijven ook inloggen op diensten op betrouwbaarheidsniveau laag.
(Let op: het gaat hierin om het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel en niet de dienst.)

Wat te doen?
Enable U kan u eenvoudig aansluiten zodat u voldoet aan deze Europese standaard.
We zijn een autoriteit op het vlak van online identiteit en hebben al vele overheidsorganisaties gekoppeld aan voorzieningen als DigiD, Qiy Foundation, Idensys, en eHerkenning middels koppelvlakken en protocollen als DV-HM, WUS en ebMS2.

Hoe lang duurt dat?
Afhankelijk van de complexiteit van uw organisatie zal dit enkele dagen tot twee weken duren.

Neem contact op.
Deze dienst is maatwerk, want de uitvoering is afhankelijk van wat er meegekoppeld gaat worden.
Wij maken graag een offerte op maat. Vul nu het formulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.