Profile
Roos Groen
13 juli, 2022

Een interview van Coen van Eenbergen van Techzine met CEO en medeoprichter van Enable U, Frank Arts.

Coen van Eenbergen van Techzine
Coen van Eenbergen van Techzine
Frank Arts, Enable U
Frank Arts, Enable U

 

 

 

 

 

 

Bedrijven die meer zekerheid willen rondom hun integraties kunnen terecht bij Enable U, zo werd ons verteld. Daarom gingen we in gesprek met de CEO en medeoprichter van Enable U, Frank Arts. Hij laat weten dat Enable U is opgericht met het doel bedrijven overzicht te geven over hun integraties, governance, beveiliging en compliance. Enable U heeft zich inmiddels zover ontwikkeld dat het alles uit handen neemt. Het biedt Integrations as a Service, wat het zelf Managed Integrations noemt.

 

 

Enable U biedt Integrations as a Service

Arts vertelt dat hij en zijn medeoprichter in 2005 niet direct met Managed Integrations zijn begonnen. Ze dachten destijds dat de meeste bedrijven al een keuze hadden gemaakt voor een integratieplatform middels een ESB. Daarom richtten ze zich in het begin vooral op overzicht en governance op de koppelingen in plaats van op het realiseren ervan. Inmiddels weet hij beter. “Dat was een inschattingsfout”, zegt Arts. We hebben onze strategie vrij snel daarna aangepast en zijn de koppelingen zelf ook gaan bouwen. De markt voor integraties is onderhevig aan veranderingen en zeker grote organisaties die ooit begonnen zijn met een ESB en eventueel later ook met een iPaaS, die hebben inmiddels toch grote moeite om die honderden of duizenden integraties te beheren. Ze betalen zich scheel aan schaarse externe consultants en zien nieuwe initiatieven vastlopen op koppelproblemen. Ze willen geholpen en ontzorgd worden.

Managed Integrations

Daar speelt Enable U op in met zijn nieuwe Managed Integrations-oplossing. Daarmee krijgt de klant toegang tot één platform waar alle integraties inzichtelijk zijn gemaakt, waar duidelijk te zien is hoe de datastromen lopen en welke gegevens er worden uitgewisseld. Dit speelt in op de wens voor governance en compliance.

Daarnaast hoeft de klant niet langer zelf de integraties te bouwen. Bij Enable U hebben ze heel veel templates ontwikkeld voor applicaties, zodat er snel een koppeling kan worden gelegd. Als een klant aangeeft welke applicaties hij met elkaar wil verbinden en met welk doel, dan zal Enable U die integratie bouwen. Bij bekende scenario’s zijn er templates voor handen, bij minder bekende moeten ze die bouwen. Enable U zal een integratie ook actief monitoren om ervoor te kunnen zorgen dat een koppeling blijft werken, of, als er problemen zijn, snel in te kunnen grijpen. Een API van een van de applicaties kan bijvoorbeeld veranderen. Daarmee is er dus complete ontzorging.

Enable U brengt verschillende platformen en technologie samen met Managed Integrations

We vroegen Arts natuurlijk ook welke technologie ze bij Enable U gebruiken. Hij geeft aan dat dit voor de klant in principe niet belangrijk is, zolang die integratie maar goed werkt. Op basis van de casus kijkt Enable U via welk platform dat het meest efficiënt en veilig kan worden gerealiseerd. Dat kan via eigen technologie zijn die Enable U heeft ontwikkeld, maar ook via Boomi of Layer7. De klant krijgt uiteindelijk in het klantportaal één overzicht van alle integraties.

Bij Enable U hebben ze in de loop der jaren enorm veel integraties ontwikkeld voor commerciële bedrijven, maar ook voor overheids- en onderwijsinstellingen. Binnen deze sectoren gelden verschillende standaarden, waardoor je niet op een normale manier de applicaties kan koppelen. Voor sommige sectoren of standaarden heeft Enable U dan ook zelf software ontwikkeld, zodat koppelingen gelegd kunnen worden en applicaties goed zijn te integreren. Daarbovenop ligt altijd de standaard monitoring en governance van Enable U.

Minder consultancy, meer Managed Integrations

Enable U is zijn business model langzaam aan het veranderen. Waar het eerst heel veel consultancy deed en bedrijven hielp met het bouwen van integraties, probeert het bedrijf nu alles richting het Managed Integrations-model te sturen. Zeker bij overheidsinstellingen is het bedrijf hier heel succesvol in. Enable U knoopt verschillende gemeentelijke systemen aan landelijke systemen en vice versa. Zo zorgt het bedrijf er onder meer voor dat je kan inloggen bij sommige overheidsdiensten via DigiD, of dat de omgevingsvergunningaanvraag vanaf het landelijke loket in het juiste systeem bij bepaalde gemeentes terecht komt.

De overheid is ook echt een goed voorbeeld van een klant die zekerheid wil, stelt Arts. Bij de overheid kan het grote gevolgen hebben als integraties niet werken en data verloren zou gaan. Vaak hangen daar juridische consequenties aan, bijvoorbeeld dat een vergunningsaanvraag toegekend moet worden omdat de gemeente niet tijdig reageerde.

Nu heeft Enable U in zijn processen en integraties altijd een soort fallback ingebouwd. Als een koppeling mislukt, verdwijnt de data niet. Het wordt automatisch nog een aantal keer geprobeerd of de gegevens op een andere manier worden aangeleverd. Dat klinkt logisch, maar veel bedrijven die zelf iPaaS-integraties bouwen, vergeten na te denken over de scenario’s waarbij een koppeling niet werkt. Arts noemt dit integraties niet enkel bouwen voor de happy flow, dus niet alleen wanneer het goed gaat. De herhaling en rapportering inbakken, zodat er adequaat gehandeld kan worden bij problemen, is cruciaal.

 

Ondersteuning voor industrie-standaarden

Naast de overheid is Enable U ook sterk binnen het onderwijs. In beide sectoren zijn ook software-oplossingen van Enable U actief die op maat zijn gemaakt, omdat er standaarden worden gebruikt die de grote iPaaS-tools niet kennen. Arts laat weten dat hij zijn naam eer aan gaat doen en met Enable U ook het verschil wil maken in de gezondheidssector. Daar zijn ook veel industrie-standaarden waar de meeste integratieoplossingen niet mee uit de voeten kunnen. Door de mogelijkheid te bieden dat soort systemen te integreren en te koppelen, kan er meer innovatie plaatsvinden.

Arts stelt wel dat ze beginnen met de ondersteunende zorg aangestuurd door gemeenten, zoals thuiszorg. Op die manier is het een verbreding van de Enable U-werkzaamheden bij gemeenten.

Real-time integratie en opschalen

Enable U heeft ook een aantal klanten die real-time integraties willen. Daar mag de koppeling bijvoorbeeld minder dan een seconde vertraging hebben, omdat die van cruciaal belang is. Dat vraagt om een stukje kennis en expertise om dat ook te kunnen leveren.

Met die kennis en het gebruik van templates heeft Enable U nu een platform staan dat ook eenvoudig is op te schalen. Als het platform meer data voor zijn kiezen krijgt of data moet manipuleren voor een koppeling, dan kan het zeer snel zijn infrastructuur opschalen zodat het soepel blijft werken.

Enable U Cloud vs Private Cloud

Managed Integrations wordt standaard aangeboden vanuit de cloudomgeving van Enable U, maar voor hele grote organisaties en overheden is het ook mogelijk te kiezen voor Private Managed Integrations omgeving. Dan wordt de complete integratieomgeving in het datacenter of the private cloud van de klant uitgerold. Bij overheden kan dat vanuit compliance bijvoorbeeld een eis zijn.

Wel stelt Arts dat de voorkeur ligt bij de Enable U-cloudomgeving, omdat ze die snel kunnen opschalen als ze nieuwe klanten aansluiten of de vraag toeneemt. Het opzetten of opschalen van een private omgeving kost meer tijd, geld en inspanning dan op de generieke Enable U omgeving. Het bedrijf kijkt dan ook vaak samen met de klant of een private omgeving noodzakelijk is. Op basis van het einddoel, maar ook de governance en compliance eisen.

Langetermijnvisie

Op de lange termijn zou Enable U zijn Managed Integrations-platform graag inzetten voor alle sectoren en ook voor veel van de commerciële bedrijven waar ze nog werkzaamheden voor doen. Dat is nu nog vaak op consultancy basis, maar hoe meer templates er komen, hoe interessanter het ook voor hen wordt om Managed Integrations te overwegen.

We vroegen Arts ook naar zijn visie op de iPaaS-leveranciers. De combinatie van iPaaS en low-code wordt steeds groter. Is hij niet bang overbodig te worden, doordat tools als Layer7, Boomi en Mulesoft ook steeds intelligenter worden? De kunstmatige intelligentie die wordt gebruikt, werkt steeds beter. Arts is daar niet zo bang voor, want die platformen houden als basis dat ze een tool leveren om zelf integraties te bouwen, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor de werking en het beheer ervan. Ook op het vlak van governance, compliance en beveiliging ziet hij nog niet veel bedrijven in de richting bewegen waar Enable U nu zit.

Uitbesteden aan integratiespecialisten

Tot slot is het ook een trend dat bedrijven steeds meer IT willen uitbesteden aan bedrijven met de juiste expertise. Dat gebeurt ook met integraties. Als voorbeeld noemt Arts klanten die in het verleden een integratiespecialist in dienst hadden die samen met een architect een systeem ontworpen hoe alle applicaties moeten samenwerken. Dat is vervolgens tot in de puntjes uitgewerkt, maar alle kennis zat bij die twee personen. Nadat deze personen de organisatie verlaten hadden, liep het bedrijf tegen grote problemen aan. Niemand wist hoe die systemen met elkaar communiceren en hoe dat is aan te passen. Het vinden van nieuwe integratiespecialisten is enorm lastig, ook voor Enable U een uitdaging. Dus het uitbesteden van je integratiebeheer is dan aantrekkelijker. Je kan de verantwoordelijkheid neerleggen bij een ander, die hierin is gespecialiseerd. Zo borg je de noodzakelijke kennis en kunde waardoor continuïteit en veiligheid van je dienstverlening worden gegarandeerd.