+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

Onderwijsinstelling,
ontvlecht uw interne applicatielandschap

Onderwijsinstellingen willen met hun informatievoorziening zorgen voor een wendbare organisatie. De juiste informatie op elk moment beschikbaar stellen is juist bij onderwijsinstellingen ‘key’. Denk maar eens aan roostering, studievoortgang, digitale leeromgevingen enz. Bedrijfsprocessen moeten snel en eenvoudig kunnen worden gewijzigd en applicaties moeten daar snel op kunnen worden aangepast.

De informatiesystemen van onderwijsinstellingen bestaan over het algemeen uit standaard applicaties met een aantal aanvullende maatwerkoplossingen. De informatiesystemen staan wisselend in de cloud of binnen het eigen netwerk.

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?

Dit lichten wij toe in deze eGids. 

integratieplatform as a service onderwijsinstelling
Download de eGids |>

Voor de dagelijkse onderwijsprocessen en bedrijfsvoering is frequent toegang en gebruik van grote aantallen applicaties vereist.

Koppelingen tussen deze applicaties vinden vaak niet eenduidig of uniform plaats met als gevolg een beperkt wendbaar, beperkt beheerbaar en niet schaalbaar applicatie- en integratielandschap.

Kortom; de randvoorwaarden voor een wendbare onderwijsinstelling, waaronder een adequate basale infrastructuur, het voldoen aan privacywetgeving en toereikende financiële middelen komen in ‘oude’ architecturen onder druk te staan.

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?

Dit lichten wij toe in deze eGids. 

integratieplatform as a service onderwijsinstelling