+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

e-Factureren nu beschikbaar via Enable-U in the Cloud

 e-facturerene-Factureren in Nederland per 1 januari 2017 van toepassing, verplicht per november 2018

De Europese Richtlijn 2014/55/EU: zo zit het

Nationale overheden en medeoverheden in de Europese Unie zijn wettelijk verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken, als gevolg van de Europese Richtlijn 2014/55/EU inzake e-facturering bij overheidsopdrachten. De Nederlandse Rijksoverheid heeft de verplichting voor zichzelf van toepassing verklaard per 1 januari 2017. Voor medeoverheden en andere aanbestedende diensten zal deze verplichting uiterlijk in november 2018 effectief van toepassing zijn. In de Richtlijn 2014/55/EU wordt verwezen naar een nog te publiceren EU-norm (EN) voor de e-factuur. De Europese Commissie heeft het Europese Comité voor Standaardisatie (CEN) verzocht deze standaard voor de e-factuur op te stellen. Via het CEF (Connecting Europe Facility) heeft de Europese Unie met CEF e-Invoicing een subsidieprogramma opgestart om de Europese Norm voor e-factureren door lokale en regionale overheden te bevorderen.

Consortium e-Factureren onder leiding van PIANOo

Het ministerie van Economische Zaken heeft, net als de Europese Unie, ook als beleid om e-factureren voor medeoverheden (i.e. provincies, waterschappen en gemeenten) te bevorderen. Het ministerie heeft in dat kader PIANOo aangewezen als uitvoeringsorganisatie, met als doel om via dit Europese subsidieprogramma e-factureren conform de nieuwe Europese Norm richting medeoverheden in een stroomversnelling te krijgen. De aanvraag moet ervoor zorgen dat er software componenten / diensten beschikbaar komen, zodat medeoverheden in staat worden gesteld e-facturen op basis van die nieuwe EN-norm kunnen ontvangen.

Om te voldoen aan de voorwaarden van de aanvraag, is onder leiding van PIANOo een consortium gevormd. Het consortium bestaat uit de overheid, de Nederlandse PEPPOL-autoriteit (Simplerinvoicing), medeoverheden en marktpartijen (ICT-Dienstverleners, waaronder Enable-U). In het initiële projectvoorstel van het consortium zijn de omschreven doelstellingen opgenomen, met aandacht voor aanpak, beheer (governance), kosten en risico’s.  Daarna zal aan de hand van het projectvoorstel de nodige aanpassingen in software en services worden gerealiseerd en in productie worden genomen. Het is de bedoeling dat elke marktpartij (denk bijvoorbeeld aan leveranciers van financiële software) die aan het consortium deelneemt met één lokale overheid samenwerkt. Zodanig dat de softwareaanpassingen ook aantoonbaar kan worden uitgetest. Met andere woorden: het is van belang dat deze lokale overheid de e-factuur automatisch kan ontvangen en verwerken in de software.

Enable-U ontwikkelt accesspoint voor Overheden

Enable-U heeft een accesspoint ontwikkeld die lokale overheden in staat stelt om digitale facturen te versturen en ontvangen. Dit accesspoint is beschikbaar via Enable-U in the Cloud, het Integration Platform as a service (iPaas) van Enable-U. Voor bestaande Enable-U klanten is het mogelijk om met Digikoppeling of met Enable-U 2Secure aan te sluiten op het Accespoint. Wij kunnen de gehele integratie via onze cloud faciliteren, inclusief de integratie van het Backofficesysteem. De interne integratie wordt verzorgd door Enable-U 2Orchestrate (on-premises).

Wat zijn de voordelen?

  • U voldoet nu al aan de nieuwe Europese Standaard.
  • U heeft toegang tot een groeiend aantal bedrijven en dienstverleners door de aansluiting op het Europese OpenPeppol netwerk. PIANOo benaderd op dit moment 160 Nederlandse bedrijven en verwacht dat het merendeel zich zal aansluiten op het netwerk.
  • Een werkende oplossing volgens GEMMA-principes, waarbij herbruikbaarheid centraal staat.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over e-factureren via Enable-U in the CLoud? Neem contact op met uw accountmanager of bel ons hoofdkantoor via 0207163866.