+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
Pexels Photo 1162964

Klanttevredenheid dienstverlening blijft stabiel.

Net voor de vakantieperiode is ons jaarlijks klanttevredenheids-onderzoek gehouden onder alle opdrachtgevers van Enable U. Zo krijgen wij inzicht in uw ervaring met onze dienstverlening en service en kunnen wij ons blijven ontwikkelen als integratiespecialist. We hebben ook dit jaar van velen een reactie ontvangen en danken u voor uw tijd en feedback. Graag presenteren wij enkele bevindingen.

Sterke gelijkenis
Na uitvoeren van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in Q2 van 2018 blijkt dat de cijfers in meerdere opzichten een sterke gelijkenis hebben met 2017. Dit blijkt ook uit het feit dat het overgrote deel -driekwart van de ondervraagden- aangeeft de dienstverlening consistent te vinden. De overige ondervraagden zijn van mening dat de dienstverlening is verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Drie keer dikke zeven!
De waardering voor de gebieden Sales, Consulting en Support zijn in alle gevallen bijna een procent gestegen ten opzicht van 2017. Wij vroegen in welke mate de salesmedewerker uw behoeften begrijpt, de consultant meedenkt over integratievraagstukken en de supportmedewerker snel en adequaat reageert. Het waarderingscijfer voor deze drie afdelingen is dus iets gestegen en komt, net als in 2017, uit op een dikke zeven.

Uit de toelichting op deze vragen kwamen de behoefte aan samenspraak en beheersbare oplossingen naar voren. Om in deze behoefte te faciliteren zorgen we samen met u voor duidelijke afspraken en flexibiliteit om zo de gestelde doelen te bereiken.
Onze korte lijnen en heldere communicatie worden gewaardeerd. Deze waarden zijn voor ons heel belangrijk om te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Blijvende partner
Uit een gemiddelde score van 7.4 op een schaal van 10 blijkt dat opdrachtgevers in Enable U een toekomstbestendige partner zien. Dit is een prachtig resultaat. Tegelijkertijd biedt een score van 7.4 ook ruimte tot verbetering. Door de open vraag: ‘Wat zou u zelf doen om de dienstverlening te veranderen?’ in ons onderzoek te verwerken hebben wij ontzettend veel waardevolle inzichten verkregen. Sommige aanwijzingen zijn concrete voorstellen voor verbetering en ‘quick wins’, andere suggesties hebben iets meer voeten in de aarde. Desalniettemin zullen wij alles in het werk stellen om uw suggesties te implementeren . Via de nieuwspagina op onze website zullen wij u hier over op de hoogte houden.

 

Mocht u het klanttevredenheidsonderzoek gemist hebben of om andere redenen input willen geven, dan is dit zeer welkom. U kunt mij direct benaderen per mail of via +31-(0)654 252 525

Ronald Vorstenbosch
COO