+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
4 5

Meldplicht Datalekken: voorkomen is beter dan genezen

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Als het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, dienen ook zij een melding te ontvangen.

Deze melding omvat in elk geval de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Datalekken kunnen zich op kleine schaal ; b.v. een verloren of gestolen telefoon met persoonsgegevens of op grote schaal voordoen : het hacken van een klanten database.  En dat laatste komt vaker en op grotere schaal voor dan je vaak denkt.  http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

Hoe kan Enable-U je helpen voorkomen dat je eigen organisatie een prominente plek op dit overzicht veroverd terwijl klanten, partner en opdrachtgevers op hetzelfde moment vragen om  meer transparantie, meer ketensamenwerking, meer en complexere gegevensuitwisseling, meer gebruiksgemak , 24/7 openingstijden van on-line diensten.

Al die uitwisselingen tussen  al die systemen  vragen openingen in firewalls, certificaten  enz.  Instellingen die gemonitord en onderhouden moeten worden.  Instellingen die gebruikt en misbruikt kunnen worden.  Dat kan je van systeem tot systeem individueel inregelen maar hoe meer componenten hoe meer kans dat er zaken tussen wal en schip vallen.  Het creëren van overzicht is een eerste vereiste.  Met overzicht komt inzicht om vandaar uit controle over de situatie te krijgen.

Enable-U 2 Secure maakt deze keten van overzicht, naar inzicht en controle voor zowel lokale als centrale overheden mogelijk.

Enable-U 2 Secure stelt organisaties in staat alle services die zij  aan 3-den aanbieden maar ook die  zij van 3-den gebruiken op een centraal punt  onder zelf vast te stellen strikte voorwaarden te ontsluiten. Denk hierbij aan authenticatie mechanismen, (  SAML, Oauth ) ,  security maatregelen als pakket inspectie,  gegarandeerde Service levels  enz.

Dit stelt de organisatie in staat om het beste wat zij te bieden hebben veilig met de wereld te delen, en het beste wat de wereld te bieden heeft veilig in te zetten voor haar klanten.

Aan een oplossing voor de  verloren telefoon en lap-top werken we nog 😉