+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
3

WABO-processen geautomatiseerd bij gemeenten

4_cropRuud Koreman, Lead Consultant, enabler van geautomatiseerde WABO-processen bij tal van gemeenten

Gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganisaties hebben dagelijks met integratie-uitdagingen te maken op weg naar de Digitale Overheid. In het kader van de WABO moet voor het verwerken van aanvragen voor omgevingsvergunningen worden aangesloten op het OLO.  Daarachter moeten de informatiestromen voor de verdere verwerking worden ingericht. Het op een veilige wijze koppelen van de betrokken systemen vormt een actuele uitdaging. Het wordt verplicht om aanvragen voor omgevingsvergunningen via de Digikoppeling te laten lopen. Meer dan de helft van de gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten hebben dit nog niet geregeld. 

Wat is OLO?

Sinds enkele jaren is er voor alle burgers en bedrijven het OmgevingsLoket Online, of OLO. Via dit digitale loket kan iedereen met een DigiD-account in één keer de aanvraag opstellen voor alle benodigde omgevingsvergunningen. De aanvraag wordt vervolgens gesplitst en bij de betreffende loketten afgeleverd. Zo kost de vergunningsaanvraag minder tijd en heeft de aanvrager altijd inzicht in het hele proces. Zo’n online loket is  handig voor burgers, maar voor gemeenten betekent het dagelijks meer werk. De nieuwe aanvragen moeten namelijk iedere dag worden opgehaald bij OLO. Dit kan handmatig, maar voor grotere gemeenten en voor samenwerkingsverbanden die tientallen nieuwe aanvragen per dag ontvangen, is dat ondoenlijk. Ruud heeft ervoor gezorgd dat dit proces bij een flink aantal gemeenten volledig automatisch verloopt.

OLO zorgt voor totstandkoming interne informatiestromen

Ruud: Wij sluiten met Enable-U veel partijen aan op het Omgevingsloket Online. Hierdoor worden de aanvragen geautomatiseerd binnen gehaald en afgeleverd bij de behandelaar. Zo’n koppeling zorgt in veel gevallen ook voor de totstandkoming van andere interne berichtenstromen. Denk bijvoorbeeld aan het klantcontactcentrum, waar servicemedewerkers ook op de hoogte moeten zijn van alle lopende vergunningen om vragen van burgers en bedrijven goed te kunnen beantwoorden. Of neem de persoonlijke pagina MijnOverheid.nl, waarop nieuwe berichten omtrent lopende aanvragen binnen komen. Vanuit Enable-U adviseren wij altijd over dit hele spectrum. Vanuit technisch oogpunt kijken we natuurlijk hoe applicaties het best geïntegreerd kunnen worden en welke oplossingen hier goed bij passen. Daarnaast denken we ook mee over de e-Dienstverlening op strategisch niveau. Dus, hoe communiceert de gemeente met de burger en hoe kan zij haar diensten digitaal toegankelijker maken.

OLO verplicht via Digikoppeling

Enable-U telt inmiddels meer dan 250 overheidsinstanties als klant die ieder hun eigen uitdagingen hebben als het gaat om de digitale overheid en integratie. Een van de meest actuele uitdagingen is het overschakelen naar OLO-processen via de Digikoppeling. Onlangs is door Rijkswaterstaat bekendgemaakt dat, ondanks dat deze koppeling verplicht wordt, nog lang niet alle overheidsorganisaties dit al hebben geregeld. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de ruim al deze overheidsorganisaties die dit nog niet gerealiseerd hebben, dat op tijd voor elkaar krijgen. Volgens Jascha Gregorowitsch, CTO, kán het wél.

Jascha: We hebben al een snelle oplossing klaarliggen om het probleem op te lossen voor verschillende typen organisaties. Bovendien hebben we ervaring met integratie naar tientallen midoffice en backoffice systemen. Integratie met OLO kunnen we tegenwoordig werkend krijgen na één dag installatie.

Meer informatie

Neem contact op met onze accountmanagers om OLO via Digikoppeling vandaag nog te regelen. Dit kan per e-mail of bel 020-716 38 66.

Bron: Geen xml-bijlage meer in e-mail | Rijkswaterstaat, Kenniscentrum Infomil