+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
EDSN Energiedata

PERSBERICHT: EDSN en netbeheerders bieden gecontroleerde toegang tot energiedata 

Generieke toegangspoort moet energiemarkt toekomstbestendiger maken en consument controle over eigen energiedata geven.

 

Antwoord op groeiende behoefte aan data

Data zijn van cruciaal belang bij de veranderingen in de Europese energiemarkt. Het koppelen van grens overstijgende netwerken en het ontgrendelen van markten vereist de mogelijkheid data uit te wisselen.  De Nederlandse netbeheerders en EDSN willen – binnen de wettelijke kaders – aan deze behoefte tegemoet komen. Om dit op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te doen, hebben zij besloten één generieke toegangspoort voor veilige toegang tot energiedata te ontwikkelen.

Wendbaar

EDSN ontwikkelt de generieke toegangspoort samen met Enable U. De selectie voor deze partner is het resultaat van een succesvolle Europese aanbesteding. Om snel in te kunnen spelen op marktbehoeften, voert EDSN het beheer en de verdere ontwikkeling van de generieke toegangspoort zoveel mogelijk zelf uit. Het EDSN team wordt hierbij ondersteund door Enable-U consultants. Dankzij deze opzet kan EDSN nog beter wendbaar blijven in de dynamische energiemarkt.

Consument aan de knoppen

Een belangrijk onderdeel van de integratie van de Europese energiemarkt is de groeiende controle van de Europese consument over zijn of haar energiedata. De consument moet zelf kunnen bepalen met wie de data worden gedeeld en voor welk doel. De netbeheerders en EDSN wil op termijn dan ook een toestemmingsplatform bieden, dat de consument de mogelijkheid geeft aan te geven wie toegang tot zijn of haar data heeft. De generieke toegangspoort zal hierin een bijdrage kunnen leveren.  De eerste oplevering van de generieke toegangspoort staat voor het einde van 2018 gepland.