+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com
Pexels Photo 357514

Enable U verkrijgt TPM verklaring op zijn beheer en ontwikkelprocessen.

De minister van BZK wil een structurele en forse impuls geven aan de kwaliteitsverhoging van ICT-beveiliging bij overheidsorganisaties die gebruik maken van DigiD. Overheidsorganisaties moeten hiervoor jaarlijks een ICT beveiligings-assessment laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde IT-auditor (RE). Zo verkrijgen de DigiD gebruikende organisaties (en Logius) inzicht in de ICT beveiliging van de webomgeving van de DigiD aansluiting.

Aangezien Enable U als leverancier onderdeel is van de audit bij u als DigiD-afnemer, is onze DigiD module (voor de ontwikkel en beheer processen) van een TMP verklaring voorzien. Deze audit is uitgevoerd overeenkomstig Nederlands recht, en de NOREA Richtlijn 3000, ‘Richtlijn Assurance-opdrachten door IT-auditors’.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de DigiD audit worden er vragen gesteld over de leverancier van de DigiD oplossing. Aangezien de oplossing bij u als onze opdrachtgever is geinstalleerd -en er afhankelijkheden zijn met uw interne organisatie rondom beveiliging en beheer van de oplossing- geeft deze TPM verklaring aan dat Enable U zijn interne beheer en ontwikkel processen rondom de DigiD oplossing op orde heeft. Dit levert u pluspunten in de DigiD audit op.

DigiD as a Service
Neemt u in de toekomst DigiD as a Service af, dan zullen er geen afhankelijkheden meer zijn met uw interne organisatie rondom beveiliging en beheer van de oplossing, en zal de volledige
TMP verklaring zijn inbegrepen.­