Themas

NLX/Common Ground

Om goede regie te houden op informatievoorziening en informatie-uitwisseling kunnen veel gemeenten dit in samenwerking met elkaar organiseren.

NLX/Common Ground

Door samen te werken houden de gemeenten betere regie op gegevens en wordt de privacy van burgers beter gewaarborgd.

Wat is NLX en common ground? De manier waarop gemeenten of (overheids)organisaties dit samenwerken doen wordt ‘common ground’ genoemd, dit is software ontwikkeld door NLX. Dit bevat de afspraken die gemeenten moeten maken en implementeren om (al dan niet gezamenlijk) nieuwe ict-voorzieningen te kunnen laten ontwikkelen en gebruiken.

Door het volgen van deze afspraken ontstaat in de toekomst een nieuw informatievoorzieningslandschap dat gedeeld wordt door alle gemeenten of (overheids)organisaties (en andere landelijke voorzieningen) in Nederland. En zo een goede regie en simpeler beheer te houden op gegevensuitwisseling en informatievoorziening!

 

Afspraak

Hoe kunnen we u Enablen? Plan direct een afspraak in!