Complete integratie-oplossingen

Enable-U 2Govern suite

2Govern

Enable-U 2Govern bestaat uit een aantal componenten, die ‘preconfigured’ zijn om aan te sluiten op de behoeften van Nederlandse overheidsorganisaties. als geheel aangeboden in ingezet als Enable-U 2Govern. Hiermee wordt, naast een duidelijke visie en direct toepasbare kennis, een aantal componenten ter verbetering van de ICT architectuur. Het geheel stelt gemeenten en overheden direct in staat om specifieke problemen op te lossen, maar ook generieke bouwstenen voor de architectuur van de toekomst. Elke initiële investering betaalt zich hierdoor meermalen uit in de toekomst.

ICT Architectuur voor lokale overheden

De Enable-U 2Govern producten zijn allen gebaseerd op technologie die modern van architectuur is en zich reeds ruimschoots bewezen heeft op internationale schaal. Daardoor is altijd sprake van volwassen, sterke producten, waarvoor verdere doorontwikkeling bovendien gegarandeerd is. De producten kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingezet, maar sluiten bovendien perfect op elkaar aan waardoor ze elkaars toegevoegde waarde kunnen versterken.

Alle OpenData, Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen

 

Via Enable-U in the Cloud stellen we u in staat om in één keer aan te sluiten op alle OpenData, huidige en toekomstige Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen en deze data te ontsluiten binnen uw processen.

Logius DigID, eHerkenning, E-Factureren, DigiInkoop, Digilevering:Handelsregister Berichten, Digilevering:BAG, MijnOverheid:Berichtenbox, MijnOverheid:Lopende Zaken, Inzage WOZ
KvK Handelsregister Dataservice
Kadaster BAG (Bevragen en Mutaties), BGT, BRK, WOZ (individuele en massale bevraging), BRO, BRT, WKPB
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket Online (OLO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland MijnOverheid: Berichtenbox:Antwoord voor Bedrijven
VNG/Inlichtingenbureau GGK (WLZ toets)
RDW BRV
Justitie CORV
Belastingdienst BRI

Enable-U Integration Suite bestaat uit

Enable-U in the Cloud