Zorg

Zorginstellingen moeten alle relevatie informatie zo efficiënt mogelijk aan de juiste personen op het juiste moment aanbieden. In de zorg kan het ontbreken of te laat aanleveren van cruciale informatie over een patiënt het verschil maken tussen leven en dood. Van dezelfde instellingen wordt verwacht dat zij, vaak met beperkte budgetten, de juiste zorg leveren op de momenten dat dit nodig is.

Zorginstellingen

Covid 2020

De Covid19 crisis in 2020 heeft weer pijnlijk duidelijk gemaakt dat er nog veel te verbeteren valt. In extreme situaties, maar ook bij overnames, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen en andere onverwachte gebeurtenissen moeten bedrijfsprocessen snel en eenvoudig kunnen worden aangepast.

 

zorgsector Enable U

Historie, de remmende factor

De informatiesystemen van gezondheidsinstellingen bestaan over het algemeen uit een flink aantal applicaties, apparaat-specifieke software waarmee test- en meetgegevens van patiënten verzameld wordt en aanvullende maatwerkoplossingen.

Soms wordt er al gebruik gemaakt van cloud voorzieningen maar vaak gaat alles nog via het eigen netwerk. Om tot een compleet patiëntendossier te komen of om te zorgen dat informatie die van overheidswege verstrekt wordt op de juiste plaatsen terecht komt is er data-uitwisseling tussen al deze verschillende systemen nodig. Dit gebeurt nu nog vaak via specifieke point-to-point connecties, die gemaakt zijn door een rechtstreekse koppeling te leggen tussen twee of meer systemen.

Nieuwe standaarden, legacy software

Dit is niet langer efficiënt en staat de verandering naar een wendbare en toekomst vaste organisatie in de weg. Het ombouwen van een, in jaren organisch gegroeide, infrastructuur naar een wendbaar landschap bestaat echter uit veel meer dan alleen de selectie en installatie van de juiste gereedschappen en hulpmiddelen. Soms wordt er al gewerkt met standaard berichten en koppelingen maar door de veelvoud aan systemen resulteert dit in veel gevallen in een complexe, moeilijk te onderhouden en onveilige wirwar van koppelingen en integraties. Een nieuwe en veelbelovende standaard is FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Maar deze standaard wordt  nog niet door alle medische toepassingen ondersteund en er zijn ook koppelingen nodig met niet-medische- en overheids applicaties en voorzieningen.  

Integratieplatform

Met Enable U 2 Orchestrate kunt u als zorginstelling

Time-to-value

Snelle Time-to-value te realiseren omdat deze integraties al standaard beschikbaar zijn. Dat stelt u in staat om integraties snel en zonder grote investeringen te implementeren. En dus snel kosten en tijd te besparen.

Cloud & SaaS

Sneller nieuwe cloud en SaaS oplossingen te implementeren. Met de juiste oplossingen is het eenvoudig om eerder gerealiseerde integraties te hergebruiken. Dit zorgt voor een snellere time-to-market en verkort de implementatietijden van nieuwe koppelingen.

Ketenmonitoring

De performance van een koppeling mee te nemen in het monitoringsproces. Vooral tijdens perioden van bij piekbelastingen (epidemie, milieuramp of een andere grootschalige gebeurtenis) is het belangrijk dat de volledige keten van IT componenten goed bewaakt wordt. Alleen met de juiste integratie en beheertools heeft u ten allen tijde inzage in de impact van de performance de koppelingen op de totale performance.

Alle applicaties, dus niet alleen díe applicaties die FHIR ondersteunen, kunnen door ons op elkaar aangesloten worden. Op deze manier wordt het voor gezondheidsinstellingen mogelijk om alle benodigde informatie (zoals patiënten informatie) die nodig zijn voor bijvoorbeeld aansluiting op EPD beschikbaar te hebben, óók als de achterliggende systemen de nieuwste standaarden nog niet ondersteunen.

Appointment

How can we Enable U? Schedule an appointment right now!

  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.