+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

Versnel uw succes in de digitale economie 

met behulp van onze experts

Wij helpen meer dan 200 gemeenten, overheidsorganisaties en zorginstellingen met het oplossen van complexe integratievraagstukken

Naast onze software onderscheiden we ons door onze expertise in integratievraagstukken. Met onze kennis helpen we organisaties onze software zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. De dienstverlening van Enable U omvat een breed scala aan diensten waarmee we opdrachtgevers hun investeringen optimaal laten renderen.

Enable-U services oplossen van integratievraagstukken

Oplossen van integratievraagstukken

We ontwerpen de te implementeren processen en helpen de juiste keuzes te maken. Vervolgens realiseren we de koppelingen en informatiestromen of ondersteunen daarbij. In geval van meerdere integratievraagstukken brengen we advies uit op het gebied van de juiste implementatiestrategie.

Enable-U services support

Support

We bieden ondersteuning bij het gebruik van al onze oplossingen. Onze supportmedewerkers helpen graag in geval van verstoringen of vragen.

Enable U 2Result

Om de projectmatige aspecten van onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft Enable U een generieke aanpak ontwikkeld: Enable U 2Result. Deze aanpak is gebaseerd op onze jarenlange ervaring enerzijds en anderzijds een veelheid van wereldwijd gebruikte projectmethodieken zoals onder meer Prince2, Projectmatig Creëren, Agile Scrum en Lean Six Sigma.

De hiervoor genoemde projectmethodieken worden door veel van onze opdrachtgevers toegepast. De meest voorkomende projectstructuur is nog altijd de Prince2-projectorganisatie en het bijbehorende procesmodel. Om opdrachtgevers zo veel mogelijk in staat te stellen de projectmatige invoering van onze oplossingen soepel te laten verlopen, beperkt Enable U zich niet tot simpelweg het opleveren van afgesproken resultaten. Enable U vervult juist ook de brug naar andere onderdelen en betrokkenen bij het project.

initiatie_01
Enable-U realisatie
Enable-U ondersteuning

Initiatie

Een goede voorbereiding is het halve werk. We starten in projecten dan ook met een voorbereidende fase waarin we de basis leggen voor een succesvolle uitvoering. In deze fase bepalen we samen met stakeholders aan klantzijde wat het eindresultaat van het project zal zijn en werken we een passende implementatiestrategie uit. Tevens worden de afspraken gemaakt met betrekking tot de planning en maken we afspraken over de gewenste procesmatige aanpak (rapportagevorm, frequentie, etc.).

Realisatie

Gedurende de uitvoeringsfase(n) starten we met de realisatie van de basis zoals de installaties en beheerderstrainingen. Ook vindt in deze fase nadere detaillering plaats van de op te lossen integratievraagstukken. Hieruit volgen dan ook ontwerpen van koppelingen die vervolgens gerealiseerd kunnen worden. Uiteraard wordt dat – in overleg met de klantorganisatie – eerst in een testomgeving gedaan zodat het gerealiseerde getest en gefinetuned kan worden. Na acceptatie vindt de feitelijke implementatie plaats en wordt de oplevering overgedragen naar de beheerorganisatie (training, documentatie, etc.)

Gedurende de realisatiefasen houden we de opdrachtgever uitvoerig op de hoogte van de voortgang. Dat doen we aan de hand van verschillende managementproducten en werkwijzen: we laten voorafgaand aan de inzet weten waar we mee aan de slag gaan, koppelen na werkzaamheden de voortgang terug en rapporteren ook formeel over de voortgang van het project. Daarnaast is het van belang dat we met elkaar de samenwerking blijven evalueren en verbeteringen door blijven voeren. Zo zal de samenwerking steeds soepeler en beter verlopen. Doel van dit alles is er met elkaar voor te zorgen dat projecten zo soepel mogelijk verlopen en we elkaar in staat stellen te schitteren!

Ondersteuning

Na overdracht van de geaccepteerde (deel)resultaten naar de beheerorganisatie is het van belang er met elkaar voor te zorgen dat de oplossing blijft werken. Upgrades, oplossing van incidenten of andere ondersteuning horen daar bij. Deze worden door de eigen beheerorganisatie van de klant verzorgd. Die beheerorganisatie kan beschikken over de ondersteuning van Enable U conform de afgesproken SLA. Door de overdracht naar beheer kan de klantorganisatie immers heel veel zelf, maar blijft ook de inzet vanuit Support en Maintenance van Enable U van belang.

Om ervoor te zorgen dat de ingezette oplossingen de grootst mogelijke meerwaarde blijven leveren, blijven we dus graag in deze fase meedenken en adviseren.