Case studie

Gemeente Rijswijk

Van een techniek-organisatie naar een regie-organisatie met volledig beheerde koppelingen.

Gemeente Rijswijk stuurt steeds meer richting Cloud, want ook zij ‘verSaaSen’. Dit houdt in dat er een doelarchitectuur is geformuleerd, waarbij de gemeente zich vooral zal richten op het inkopen van functionaliteiten in plaats van techniek. Kort gezegd betekent dit dat gemeente Rijswijk vooral een regie-organisatie wil worden, werkend vanuit (technische) partnerships. En dus ook ontzorgd wil worden op het gebied van integratie.

“Investeer in het proces, de inhoud komt vanzelf wel”

Rob Barendse
Rob Barendse, Technisch projectleider, Gemeente Rijswijk
Koos Lefeber
Koos Lefeber, Programmamanager, Gemeente Rijswijk

Zelf in de regie

Als je vanaf die regiekant je processen gaat uitvoeren wordt integratie steeds belangrijker. Je kunt oplossingen immers niet vooraf geïntegreerd aanschaffen. Koos: “Integratie vormt een belangrijke pijler voor onze doelarchitectuur en informatie ontsluiting. Het is dus van belang dat we goed kunnen aangeven wat de visie op de architectuur is en wat onze richting voor de komende jaren gaat zijn, rekening houdend met bijvoorbeeld de VNG of Common Ground. Net zo belangrijk is het om de visie duidelijk te delen met partners en integratieleveranciers.

Gelukkig kunnen we met Enable U heel goed schakelen en we zijn daarom een langlopend partnership aangegaan met de integratiespecialisten. Wij willen van de techniek af, en naar functionaliteiten toe. Door het partnership met Enable U hebben wij middels Connections as a Service de integratietechniek in die zin helemaal los kunnen laten en worden we volledig ontzorgd. Maar tegelijkertijd blijven we wel in de regie. Dit heeft positieve impact op het gehele organisatieproces.”

“Wij willen van de techniek af, en naar functionaliteiten toe. En hierbij echt ontzorgd worden.”

Enthousiast over Connections as a Service

Koos vervolgt: “Gemeente Rijswijk kun je niet per sé zien als early adaptor, we lopen niet voorop in een cloud-first strategie, maar op dit onderdeel zijn wij dat door de externe ICT ontwikkelingen wel geworden. Het grote voordeel van Connections as a Service is de continue beschikbaarheid van ondersteuning, mochten er zich problemen voordoen. Voorheen bevond de kennis over de architectuur, en specifiek de complexe integratiearchitectuur en oplossingen, zich voornamelijk in het hoofd van een al-dan-niet-externe consultant. Maar nu worden problemen proactief geconstateerd en daar waar mogelijk verholpen, zonder dat wij daar iets mee hoeven te doen.

Rob: “Het grote voordeel is dat de CaaS koppelingen eenduidig beheersbaar kunnen worden ingericht. Qua techniek hoef ik zeker geen andere oplossing. Koppelingen zijn altijd in de lucht, dat was voorheen wel anders. Sinds we Connections as a Service hebben afgesloten schakelt het makkelijk. Ik ben blij met hoe het nu loopt. Enable U spreekt onze taal, het is echt een partnership.

En dat komt ook door de bovenmatige technische kennis van de consultants, en de bereidheid om mee te denken. Als je aan een Enable U Consultant een vraag voorlegt, denken ze altijd mee, mochten ze het niet weten dan komen ze er altijd op terug. Dat vind ik echt waanzinnige dienstverlening.”

Advies

De ketens waar gemeente Rijswijk de regisseur over is worden steeds complexer, en de taak van leveranciersmanagement binnen de gemeente neemt hiermee ook toe. Het helpt dan enorm als  leveranciers veel meer gestandaardiseerd gaan werken. En dat is precies wat Enable U met Connections as a Service doet.

Voor andere gemeenten adviseren Rob en Koos dan ook om goed vanuit een architectuurplan te kijken naar de koppelingen. Als je een doelarchitectuur voor ogen hebt en je wilt een koppeling uitbesteden, dan kun je uit de architectuurplaat heel goed de regie blijven voeren. Je kunt alle stakeholders vanuit de architectuurplaat heel makkelijk het doel van de integratie uitleggen. Een plaatje zegt meer dan 10 lappen tekst.

De toekomst

Koos: “Waar mogelijk worden koppelingen gerealiseerd voor bijvoorbeeld Portaal leefomgeving via het Connections as a Service platform. We zetten het klaar, en zodra DSO doorgaat zetten we het aan. Ook voor ons zaaksysteem geldt dit. Vooralsnog zijn het on premise applicaties, waarvan we verwachten dat deze ook gaan verSaaSen.”

“Met Connections as a Service kunnen we de integratie uitbesteden, zodat dit te allen tijde draait, beheerd en ontzorgd wordt.’

Afspraak

Hoe kunnen we u Enablen? Plan direct een afspraak in!