Dienst

Integratie Architectuur

Het Integratie Beheer Model dient als gids bij het opstellen van de specifieke integratie architectuur visie en het implementeren hiervan binnen uw organisatie.

Enable U

Integraties en koppelingen

Laten we er niet omheen draaien; Het ís gecompliceerd om -ten behoeve van effectiviteit en efficiency- IT integraties en koppelingen binnen een organisatie te realiseren.

Niet alleen vanwege de vele componenten waaruit de integraties en koppelingen bestaan, maar ook vanwege de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij dit proces.

Integreren en koppelen

Het Integratie Beheer Model is opgezet vanuit best practices die Jascha Gregorowitsch de afgelopen jaren heeft ontwikkeld met het integreren en koppelen van systemen. Het Integratie Beheer Model dient als gids bij het opstellen van de specifieke integratie architectuur visie en het implementeren hiervan binnen uw organisatie.

Consultants

Met name de inhoudelijke kennis van de Enable U consultants over uw business zorgen voor een snelle en goede vertaling naar het live brengen van uw specifieke integratie processen.

Lees meer over de specifieke richtlijnen waarlangs Enable U it-integraties en koppelingen binnen organisaties realiseert en download hier uw Enable U Integratie Beheer Model

De input en informatie die benodigd is vanuit deze partijen en de specifieke richtlijnen waarlangs gewerkt moet worden maken het -op zijn zachtst gezegd- een ingewikkelde procedure.
Gelukkig heeft Jascha Gregorowitsch CTO @Enable U het IntegratieBeheerModel opgezet waarin hij de voornaamste componenten en vereisten vanuit de diverse stakeholders uiteenzet. De kracht van dit model is dat zowel stakeholders (bv een afdelingshoofd) als operationele ICT, ICT beheerders en de ICT beleidsmakers samenkomen.

Download

Enable U Integratie Beheer Model

Download het Integratie Beheer Model

Het Integratie Beheer Model dient als gids bij het opstellen van de specifieke visie op uw integratie architectuur en het implementeren hiervan binnen uw organisatie.
U kunt dit kennisdocument hier downloaden.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.