+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

Betere gegevensuitwisseling en interoperabiliteit tussen objecten en partijen

Als er één aspect duidelijk wordt uit de it ontwikkelingen in de zorg, dan is het wel dat samenwerking en uitwisseling van gegevens alle domeinen overstijgt. Een ziekenhuis moet kunnen communiceren met een instelling voor langdurige zorg, een apotheek én een GGD-instelling. Zo zijn er vele meer of minder complexe ketens in deze sector. We zien dan ook een explosie van digitaal berichtenverkeer en gegevensuitwisseling.

De manier waarop de IT-architectuur bij veel zorginstellingen is ingericht, maakt het lastig de kansen van gegevensuitwisseling en interoperabiliteit tussen objecten en partijen volledig te benutten.

Integratie van Cloud applicaties met on premise applicaties

Stapsgewijze maar volledige migratie naar Cloud

Authorisatie en beveiliging van data

De explosie aan digitaal berichtenverkeer maakt dat we niet langer op applicatie- of domeinniveau moeten kijken naar koppelingen. Een meer holistische aanpak wat betreft integratie is nodig om er nu en in de toekomst voor te zorgen dat informatie kan stromen door de volledige keten én dat dit veilig gebeurt. Dit is exact de aanpak die Enable-U in de praktijk brengt.

Met het Enable-U Integratie Strategie Assessment verkrijgt u inzicht in de huidige situatie van uw zorginstelling en ontdekt u welke aspecten binnen uw organisatie aandacht behoeven om succesvol te zijn met uw integratie-strategie. Het assessment voorziet in een roadmap waarmee u tot een future mode of operations kunt komen.

Een sucessvolle integratiestrategie voor uw zorginstelling.

Met het Enable-U Integratie Strategie Assessment legt u een solide fundament voor de succesvolle digitale strategie van uw zorginstelling. Vraag nu meer informatie aan!