Onderwijs

Alleen met de juiste informatievoorziening zijn onderwijsinstellingen in staat om wendbaar te worden en te blijven. De Open Onderwijs API alléén zal de integratieproblemen die deze wendbaarheid in de weg staan niet oplossen.

Enable U

Onderwijsinstellingen

Het is van het allergrootste belang dat de juiste informatie op elk moment beschikbaar is, dat is tijdens de corona crisis wel gebleken. Denk daarbij vooral aan zaken als roostering, studievoortgang en digitale leeromgevingen. Organisatieprocessen moeten snel en eenvoudig kunnen worden aangepast en applicaties moeten deze zo snel mogelijk ondersteunen. Dit is vaak niet het geval, omdat zoiets simpels als bijvoorbeeld het real-time synchroniseren van roosterinformatie uit onderwijsoplossingen als Xedule en Eduflex met Outlook in de praktijk vaak erg ingewikkeld is.

Enable U

Door gebruik te maken van de technologie en kennis van Enable U bent u als onderwijsinstelling in staat om:

Time-to-value

Snelle Time-to-value te realiseren omdat sommige van deze integraties al standaard beschikbaar zijn. U profiteert van de ervaringen met andere onderwijsinstellingen. Integraties worden zo snel en zonder grote investeringen geïmplementeerd.

Cloud & SaaS

Sneller nieuwe cloud en SaaS oplossingen te implementeren. Met de juiste oplossingen is het eenvoudig om eerder gerealiseerde integraties tussen systemen en de hierbij behorende koppelingen zoveel mogelijk te hergebruiken. Dit zorgt voor een snellere time-to-market en verkort de implementatietijden van nieuwe koppelingen.

Ketenmonitoring

De performance van een koppeling mee te nemen in het monitoring proces. Vooral tijdens perioden van bij piekbelastingen (begin schooljaar, einde semesters) is het belangrijk dat de volledige keten van IT componenten goed bewaakt wordt. Dankzij integratie met beheertools heeft u ten allen tijde inzage in de impact van de performance van de koppeling op de totale performance.

Standaardapplicaties

De informatiesystemen van onderwijsinstellingen bestaan over het algemeen uit standaard applicaties met een aantal aanvullende maatwerkoplossingen in de cloud en via het eigen netwerk. Om tot een compleet studentendossier te komen is data-uitwisseling tussen de verschillende systemen nodig. Dit gebeurt nu nog vaak via specifieke point-to-point connecties gemaakt door een rechtstreekse koppeling te leggen tussen twee of meer systemen. Ook al zal er méér en meer ondersteuning voor de Open Onderwijs API komen, er zullen altijd systemen zijn waar zelf koppelingen voor moeten worden ontwikkeld.

Dit staat de verandering naar een wendbare en toekomstvaste organisatie in de weg. Het ombouwen van een – in jaren organisch gegroeide- infrastructuur naar een wendbaar landschap bestaat uit veel meer dan alleen de selectie en installatie van de juiste toolkit. Het kiezen van de juiste partner met kennis op het gebied van integratie is key.

Overzicht sectorenkennis

Onze sectorspecifieke kennisdocumenten

Whitepaper

Onderwijsinstelling, ontvlecht uw interne applicatielandschap

Blog

Een integraal studentbeeld d.m.v. veilige integratie

Klant Referentie

Hogeschool Saxion

Open onderwijs API

Binnen de onderwijs sector wordt al gewerkt met standaardberichten en koppelingen. Een goede en veelgebruikte standaard is de Open Onderwijs API. Deze API (Application Programming Interface) beschrijft een set definities op basis waarvan applicaties onderling kunnen communiceren. Deze Open Onderwijs API definitie kan eenvoudig in het integratieplatform worden ingelezen, waarmee dit standaard koppelvlak gerealiseerd wordt. 

Voor de applicaties die de Open Onderwijs API standaard nog niet ondersteunen hanteert het integratieplatform een bericht transformatie zodat deze alsnog kunnen worden aangesloten. Zo kunnen onderwijsinstellingen benodigde informatie (zoals cijfer- en roosterinformatie) beschikbaar stellen in Apps op basis van de Open Onderwijs API, óók als de achterliggende systemen dit nog niet kunnen.

Met het integratieplatform Enable U 2 Orchestrate bent u in staat om beide configuraties op te nemen en op een onafhankelijke manier te transformeren. Zo onstaat er een universele taal waarmee applicaties onderling communiceren. 

Onderwijs

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?

Dit lichten wij toe in deze eGids.