Saxion

Hogeschool Saxion biedt 24/7 dienstverlening met Integration Platform as a Service.

Als een van de grootste hogescholen van het land wil Saxion met haar informatievoorziening de student voorzien van alle randvoorwaarden om optimaal te kunnen studeren. De juiste informatie moet daarom op elk moment in digitale vorm beschikbaar gesteld kunnen worden. Hiertoe is een integratievisie ontwikkeld die zorgt voor een 24/7 online dienstverlening voor studenten, medewerkers en overige klantgroepen.

Met de keuze voor Enable U in the Cloud worden middels het Integration Platform as a Service (IPaaS) backoffice systemen beter geïntegreerd en wordt informatie-uitwisseling tussen front- en backoffice op vlak van roostering, studievoortgang en financiën vergroot. Ook kunnen externe cloudsystemen makkelijk geïntegreerd worden door dit vanuit de webbrowser te configureren. Saxion wordt hiermee in staat gesteld zélf nieuwe en veilige koppelingen te maken.

Jaques Heeren, senior inkoper van Saxion: “Enable U heeft de huidige knelpunten en doelstellingen van onze organisatie goed doorgrond en hier passende oplossingen voor.”

Frank Arts, CEO van Enable U: “We zijn heel blij met het vertrouwen dat een grote onderwijsorganisatie als Saxion in ons stelt. We willen Saxion ‘enablen’ om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan studenten en leerkrachten. Agenda’s van leerkrachten, boekingen van ruimtes, opdrachten en resultaten: alles is straks real time inzichtelijk. Zo stellen we iedereen in staat om beter samen te werken.”

Het driejarig servicecontract, waarbij Saxion door Enable U volledig ontzorgd wordt op het gebied van het veilig koppelen van ICT-systemen, stelt Saxion in staat om een nog betere leer- en werkomgeving te bieden.

“Enable U heeft de huidige knelpunten en doelstellingen van onze organisatie goed doorgrond en hier met het iPaaS platform passende oplossingen voor.”

Jaques Heeren, senior inkoper van Saxion.