+31 (0)20 716 3866 +31 (0)85 888 11 33 info@enable-u.com

Enable-U 2SECUREInformatiestromen beveiligen met de Enable U API Gateway

Beveiligingen van zowel interne informatiestromen als informatiestromen naar externe voorzieningen of leveranciers en deze integreren in je applicatielandschap is allemaal mogelijk met de Enable U API Gateway 2Secure. Het is een belangrijke component voor elke organisatie die privacy en beveiliging van systemen On-premise en in de Cloud eenduidig wil waarborgen. Met de gateway kunnen toegangsregels (policies) eenvoudig worden gedefinieerd én worden afgedwongen. Hiermee wordt het berichtenverkeer optimaal beveiligd tussen interne systemen, maar ook extern naar landelijke voorzieningen en derde partijen.

De gemeente Nijmegen maakt gebruik van de Enable U Gateway |  2Secure en vertelt in deze video over hun ervaringen.

De uitdaging

Via steeds meer kanalen wordt toegang gevraagd tot data uit de basisadministraties, gegevensmagazijnen en backoffice applicaties. Oneigenlijk gebruik van deze gegevens vormt een gevaar en een GBA-audit ziet hier op toe.

De noodzaak tot beveiliging van alle koppelingen en datastromen die ontstaan wordt dus steeds groter. Toegangscontrole op services, inclusief het monitoren en auditen van het dataverkeer is essentieel, omdat het veelal om berichtenuitwisseling gaat waarin gegevens van burgers of bedrijven zijn opgenomen. Ook het gebruik van services in de Cloud brengt beveiligingsrisico’s met zich mee. Daarnaast moet de Front-Office in toenemende mate rekening houden met ‘mobile-first’ om aan de wensen van de burgers en medewerkers te voldoen. Een goede beheer- en beveiligingsoplossing is daarom onmisbaar.

De Enable U API Gateway | 2Secure verzorgt veilige en gecontroleerde toegang tot data en functionaliteit in de ICT infrastructuur.

gateway

De oplossing

De Enable U API Gateway | 2Secure staat als een slimme en onverbiddelijke poortwachter voor de webservices van mid- en backoffice applicaties -ook als deze in de Cloud staan. Services en toegang tot data worden op één plaats eenduidig en optimaal beveiligd en gemonitord. De API Gateway zorgt bovendien voor een heldere architectuur en eenduidig beheer.

Kenmerken van de Enable U API Gateway | 2Secure

 • Eenvoudig en eenduidig beheer voor de beveiliging van webservices.
 • De mogelijkheid tot het virtualiseren van webservices, waardoor rechtstreekse toegang tot een service wordt uitgesloten.
 • Het veilig beschikbaar stellen van bestaande services via nieuwe kanalen (mobile devices, web services, REST).
 • Validatie van berichten, o.a. standaard XML Schema validatie.
 • Toevoegen/controleren van PKI-certificaten, SAML tokens, Userid/passwords op berichten.
 • Load balancing and fail-over.
 • De mogelijkheid om meerdere services tot één nieuwe virtuele service samen te stellen.
 • Gegevens uitwisseling o.b.v. WUS, TCP/IP, http/S, WS-Addressing, WS-Policy, WS-Security JMS, RPC Services, WCF Services, REST Services, Java en .Net Services, SOAP 1.x, SAML, PKI-Tokens, LDAP.
 • Standaard SAML module waarmee een DigiD sessie gevalideerd kan worden voor de toegang tot specifieke services. SAML 2.0 wordt o.a.gebruikt bij DigiD 4.0, DigiD Machtigen en eHerkenning.
 • Versturen van een alert bij het uitvallen van een webservice of weigering van toegang tot een service.
 • Naadloze integratie met Enable U Digikoppeling.
 • Monitoren van het gebruik van services.
 • Duidelijke architectuur: beveiliging wordt door de Enable U 2Secure Gateway uitgevoerd, waardoor dit niet meer door de functionele service zelf hoeft te gebeuren. Dit komt de performance en het beheer ten goede.
 • Uitbreidingen beschikbaar voor Digikoppeling, ebMS, DigiD, eHerkenning en eIDAS.